CRM

System CRM on-line (zarządzanie relacjami z klientem) jest środowiskiem przeznaczonym do pracy grupowej. Administracja środowiskiem to m.in. opcja systemu przydzielania uprawnień użytkownikom z uwierzytelnianiem opartym na LDAP.

System CRM zawiera moduły

  1. CRM
  2. Planner zadań
  3. Książkę adresową
  4. Moduł informowanie użytkownika o zdarzeniach

W składa wykonania CRM systemu wchodzi

  1. Wdrożenie projektu
  2. Instalacja systemu CRM na serwerze (hostingu) oraz uruchomienie
  3. 24 h pomoc i wsparcie techniczne
Cena: 
od 777 zł