E-mail marketing

Jeśli portfolio jest puste, oznacza to, że obowiązuje mnie klauzula poufności

kmkm

Administracja sieciami serwerów kampanii mailingowych pod mailingi

Bitam

Kampania mailingowa do firm
Kreacja mailingowa z perswazyjnym tekstem

ARIAL

Kampania mailingowa do firm
Kreacja mailingowa z perswazyjnym tekstem